Truly Healthy Ratio

DELIVERY & PICKUP

วิธีการรับสินค้าจากการสั่งซื้อเครื่องดื่มออนไลน์

01

Delivery to
Your
Doorstep

02

Experience
Bar
Pickup

เนื่องจากเครื่องดื่มของเราจำเป็นต้องรักษาความเย็นตลอดเวลาหากคุณไม่สามารถรับเครื่องดื่มได้กรุณา ติดต่อเรา

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย 3:1 ID จะแสดง
: รายการสั่งซื้อ
: วันที่ และเวลาที่คุณทำรายการ
: วันที่ เวลาและช่องทางการจัดส่ง
: สถานะของรายการสั่งซื้อ
: การติดตามเครื่องดื่ม

คุณสามารถทำรายการสั่งซื้อซ้ำจากรายการสั่งซื้อเดิมได้ และสามารถสั่งซื้อเครื่องดื่มได้สูงสุด 40 ขวดต่อรายการสั่งซื้อ

*หากคุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนการจัดส่ง และต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาติดต่อเรา*

Delivery to Your Doorstep

บริการจัดส่ง

วันที่และเวลาจัดส่ง

ทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ

ข้อความ/การติดต่อ จากผู้ให้บริการจัดส่งเครื่องดื่ม ก่อนทำการเข้าส่ง

อีเมลยืนยันการทำรายการสั่งซื้อ แจ้งวันที่และเวลาจัดส่ง และการติดตามสินค้าแบบ real time

เราจัดส่งทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 - 18:00

การจัดส่งในกรุงเทพฯ จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สำหรับปริมณฑล ต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล จะใช้เวลา 2 วัน

หากการจัดส่งของคุณมีปัญหา เราจะติดต่อผู้ให้บริการจัดส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด และแจ้งสถานะการจัดส่งให้คุณทราบ หากได้รับเครื่องดื่มที่เสียหายกรุณาติดต่อเรา เพื่อรับเครื่องดื่มทดแทน

การแจ้งเตือน

เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่ง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้ในขณะทำรายการสั่งซื้อ เพื่อรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ หลังจากที่เครื่องดื่มถูกจัดส่ง เราจะส่งข้อความแจ้งเตือน หรือโทรติดต่อเพื่อ ยืนยันที่อยู่การจัดส่ง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา โดยการลงชื่อเข้าใช้ด้วย 3:1 ID ของคุณ และแก้ไขข้อมูลการติดต่อ

Experience Bar Pickup

รับสินค้าด้วยตนเอง

หลังจากที่คุณทำรายการสำเร็จ และเลือกช่องทางการรับเครื่องดื่มด้วยตัวเอง เครื่องดื่มจะถูกเตรียมพร้อมให้คุณเข้ารับได้ทันที