Truly Healthy Ratio

CAREERS

Juicetech คือการรวมกัน ระหว่าง “juicing” และ “technology”

เราสร้างกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้า และการปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ เราใช้ technology ใหม่ ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า และการปฏิบัติการทั้งหมด

3:1 คือ เครื่องดื่มผักผลไม้สกัดเย็น ที่แรก และที่เดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิก USDA 100% ที่คุณภาพสูงที่สุด

เครื่องดื่มผักผลไม้สกัดเย็น 3:1 ผลิตด้วยวัตถุดิบออร์แกนิก ที่ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิก USDA 100% และขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด ที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ ในระดับสากล ที่ได้รับการรับรองจาก USDA เราใช้ technology การผลิตขั้นสูง เพื่อเพิ่มระดับความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการผลิตได้ทั้งหมด การผลิตของเราจึงมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อใจให้แก่ผู้บริโภคได้

เครื่องดื่มผักผลไม้สกัดเย็น 3:1 ผลิตด้วยระบบ hydraulic press ที่ดีที่สุดในโลก เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัย และเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงสุด

High Pressure Processing (HPP) สามารถรักษาสารอาหาร ได้นานกว่า 30 วัน ฆ่าเชื้อได้ถึงระดับ 5-log reduction หรือ 99.999% ซึ่งเป็นระดับที่กรมอามัยโลก ให้การยอมรับ เครื่องดื่มจึงปลอดภัย จากเชื้อ Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica, และ Vibrio parahaemolyticus

เครื่องดื่มผักผลไม้สกัดเย็น 3:1 ให้พลังงานต่ำ และน้ำตาลธรรมชาติจากผลไม้ต่ำ ด้วยสัดส่วนผัก ต่อผลไม้ ที่ 3:1 และไม่เติมน้ำ น้ำตาล สารให้ความหวาน หรือสารกันเสียใด ๆ

ความเป็นผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์

 • จริยธรรม และความซื่อสัตย์
 • ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก
 • นวัตกรรม
 • ความยั่งยืน
 • มีเป้าหมาย และใส่ใจ
 • มุ่งเน้นที่คน และการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ที่ผลลัพธ์ 
 • มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่รายได้ และผลกำไร
 • โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน
 • นโยบายสมดุลชีวิตการทำงาน
 • ทำงานได้จากทุกที่ (ตำแหน่งที่สามารถยืดหยุ่นได้)
 • ทุกอย่างคือ technology – ไร้กระดาษ และทำงาน บน cloud
 • MacBook Pro หรือ MacBook Air

ด้านการเงิน และการเกษียณอายุ

 • เงินเดือนที่น่าสนใจ
 • การเพิ่มเงินเดือนประจำปี (4%-10%)
 • การเพิ่มเงินเดือน กรณีปรับตำแหน่ง (14%-25%)
 • รางวัล และการชื่นชม
 • ระบบจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
 • ค่าล่วงเวลา (เราไม่สนับสนุนให้ทำงานล่วงเวลาที่นี่ อย่างไรก็ตาม กรณีที่จำเป็น ค่าล่วงเวลาจะยุติธรรม)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับ KAsset (อัตราเงินสมทบนายจ้าง สูงถึง 7.5%)

วันลา และวันหยุด

 • วันหยุดตามประเภณี อย่างน้อย 13 วัน
 • วันลาพักผ่อน สูงสุด ที่ 20 วัน
  • ระดับผู้เชี่ยวชาญ เริ่มต้น 6 วัน
  • ระดับผู้จัดการ เริ่มต้น 10 วัน
  • ระดับผู้บริหาร เริ่มต้น 15 วัน
   *วันลาพักผ่อน เพิ่มขึ้น ปีละ 1 วัน สูงสุด 20 วัน
   **ปีแรก คิดตามสัดส่วน หลังผ่านการทดลองงาน
 • ลาป่วย 30 วัน
 • ลากิจ 3 วัน
 • ลาเพื่อรับราชการทหาร 60 วัน
 • ลาเพื่อทำหมัน

ครอบครัว และการดูแล

 • ลาวันเกิด
 • ลาสมรส 3 วัน
 • ลาคลอด 60 วัน
 • ลาคลอด 3 วัน (บิดา)
 • ลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ 3 วัน

ประกันชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่

 • ประกันชีวิต จาก AIA
 • ประกันอุบัติเหตุ จาก AIA
 • ประกันทุพพลภาพ จาก AIA
 • ประกันผู้ป่วยใน จาก AIA
 • ประกันผู้ป่วยนอก จาก AIA
 • ประกันทันตกรรม จาก AIA
 • ประกัน 40 โรคร้ายแรง จาก AIA
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม

การพัฒนา

 • การเรียน และอบรม
 • ทุนการศึกษา
 • โครงการผู้นำในอนาคต

สิทธิพิเศษ

 • โครงการพนักงานใหม่ 119 วัน
 • ส่วนลดสินค้า และเครื่องดื่ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี ทั้งใน และต่างประเทศ
 • สิทธิประโยชน์ จาก AIA Vitality
  • ส่วนลดค่าประกันเพิ่มเติม
  • ส่วนลดตรวจสุขภาพเพิ่มเติม
  • บัตรชมภาพยนตร์ ราคา 100 บาท ที่ Major Group
  • ส่วนลด 50% ค่าสมาชิก ที่ Fitness First
  • ส่วนลด 40% ค่าสมาชิก ที่ Celebrity Fitness
  • ส่วนลด 20% ค่าสมาชิก ที่ Absolute Gym
  • ส่วนลด 10% ค่าสมาชิก ที่ Absolute You
  • ส่วนลด 20% ที่ The North Face
  • ส่วนลด 30% สำหรับเครื่องแต่งกายผู้หญิง ที่ Dharma Bums
  • ส่วนลด 20% ที่ Better Vision
  • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ Tops
  • ส่วนลด สูงสุดที่ 25% ที่ fitbit
  • ส่วนลด สูงสุดที่  20% ที่ Garmin
 • โครงการเพื่อสุขภาพ จาก Virgin Active Fitness Club และ Fitness First
 • การเดินทางด้วย Grab for Business
 • อาหารมื้อพิเศษ ทุกสัปดาห์
 • ดูหนัง ด้วย Netflix Premium
 • ฟังเพลง ด้วย Spotify Premium

การพิจารณาประวัติ

 • เขียนประวัติ โดยออกแบบใหม่ เพื่อตำแหน่งที่ Juicetech โดยเฉพาะ
 • เขียนประสบการณ์ และคุณสมบัติของคุณ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดงาน
 • อธิบายเกี่ยวกับโครงการที่คุณเคยทำงาน หรือจัดการ ผลลัพธ์คืออะไร และวัดผลอย่างไร
 • หากคุณเคยบทบาทความเป็นผู้นำ บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ team ใหญ่แค่ไหน และขอบเขตงานของคุณเป็นอย่างไร
 • หากคุณเพิ่งจบการศึกษา อธิบายถึงโครงการที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรที่แสดงถึงทักษะ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องยาว เน้นเฉพาะความสำเร็จ และคุณสมบัติที่สำคัญ

 

เราจะประเมินทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติของตำแหน่งที่คุณสมัคร

การทดสอบ

Juicetech ใช้การทดสอบ online เพื่อวัดทักษะ และความสามารถ นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ การทดสอบนี้มีความสำคัญ เนื่องจากช่วยกำหนดศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณที่ Juicetech

หลังจากที่คุณส่งใบสมัคร และผ่านการพิจารณาประวัติ คุณจะได้รับการติดต่อทาง email เพื่ออธิบายรายละเอียดการทดสอบ

คุณอาจต้องทำการทดสอบหลายแบบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณสมัคร การทดสอบส่วนใหญ่มีความยาก และจำเป็นต้องใช้สมาธิในการทำการทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การทดสอบ สามารถทำได้ 24 ชั่วโมง
 • การทดสอบมีความท้าทาย และจำเป็นต้องใช้สมาธิสูง
 • การทดสอบ อาจมีการจับเวลา
 • การทดสอบ ใช้เวลาประมาณ 20-60 นาที

การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ คือโอกาสที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น เราจะติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์ หรือ email เพื่ออธิบายรายละเอียดการสัมภาษณ์ กรุณาตรวจสอบ inbox รวมถึง spam/junk folder รายละเอียดจะรวมถึงสถานที่ เวลา และรูปแบบการสัมภาษณ์ เพื่อคุณจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า

คุณอาจต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์หลายครั้ง

 • สัมภาษณ์ครั้งแรกผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Google Meet
 • การสัมภาษณ์ technical เพื่อประเมินการแก้ปัญหา
 • การสัมภาษณ์การทำงานร่วมกัน และความเป็นผู้นำ

 

เราแนะนำให้คุณถามคำถามเรา เพื่อให้คุณมีความเข้าใจในรายละเอียดงาน และบริษัทมากขึ้น

ข้อเสนอ

หากคุณคือผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงาน หรือมีตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสม เราจะติดต่อคุณเพื่อเสนอตำแหน่งให้คุณ

การเริ่มงาน

หลังจากที่คุณรับข้อเสนอสำหรับตำแหน่งงานที่ Juicetech เรายินดีต้อนรับเข้าสู่ Juicetech อย่างเป็นทางการ และจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตการทำงานที่นี่

Juicetech ให้โอกาสผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นความหลากหลาย

Discover your new career with Juicetech