Truly Healthy Ratio

OUR principle

OUR PRINCIPLE

Truly Healthy Ratio

3:1 คือ สัดส่วนของผัก 3 ส่วน ต่อผลไม้ 1 ส่วน เพื่อให้ได้วิตามิน แร่ธาตุ และเอ็นไซม์สูงสุด ในขณะที่ปริมาณน้ำตาลจากผลไม้ถูกควบคุมให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับ คือหลักการสำคัญ ในการพัฒนาเครื่องดื่มของเราให้ดีที่สุด

100% USDA Certified Organic Cold-Pressed Juice

3:1 คือแบรนด์แรกและในปัจจุบัน คือแบรนด์เดียวในประเทศไทย ที่ใช้วัตถุดิบมาตรฐานออร์แกนิก USDA ทั้งหมด 100%

นอกจากนี้ มาตรฐานการผลิตทั้งหมดของเรา ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานออร์แกนิก USDA จากบริษัทผู้รับรองมาตรฐานระดับโลก

Ultrasonic-Ozone
Disinfection

คุณภาพน้ำ ที่เราใช้ผ่านการตรวจสอบค่าความบริสุทธิ์ทุกวัน ทั้งน้ำที่ใช้สำหรับวัตถุดิบ และน้ำที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ ด้วยเครื่องวัดนำเข้าจากอเมริกา

นอกจากนี้วัตถุดิบผักและผลไม้ออร์แกนิกทั้งหมด ยังผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบอัลตราโซนิก และโอโซน มากกว่า 2 ครั้ง เพื่อความสะอาด และปลอดภัยสูงสุด

High Pressure Processing (HPP)

มาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัยขั้นสุด ด้วยเทคโนโลยี HPP

ฆ่าเชื้อก่อโรคได้ถึง 99.999% ไร้ความเสี่ยงจากอาหารเป็นพิษ เนื่องจากการปนเปื้อน หรือขั้นตอนการผลิตที่ไม่ถูกหลักอนามัย

ปลอดภัยต่อเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ และผู้บริโภคทุกประเภท

100% USDA Certified Organic Production

การผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิก

100 % USDA Certified Organic Ingredients

วัตถุดิบรับรองมาตรฐานออร์แกนิก  USDA 100%

Ultrasonic-Ozone Treatments For Fresh Vegetables & Fruits

นวัตกรรมการล้างผักผลไม้ด้วยอัลตราโซนิก และโอโซน

Strict USDA Organic Standards

ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานออร์แกนิก

Temperature- Controlled Delivery

ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการจัดส่ง

3:1 Specialists

คุณวุฒิด้านสาธารณสุข โภชนาการ การกำหนดอาหาร และการทำอาหารโดยตรง

ประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย

ประสบการณ์การทำงานห้องอาหาร fine dining